Hvordan vælger man den rigtige partner?

ASTENIT har siden 2003 haft de ledende østeuropæiske IT udviklingsfirmaer som partnere. Nogle er stærke til forretningssystemer, e-business og web udvikling. Andre til teknisk software som embedded, real-time, algoritmer og DSP. Nogle er SAP Service Partner eller Microsoft Guld partnere og har udviklet 50 .Net projekter; andre er stærke til Java, Oracle, Open Source, iPhone, Android, Blackberry, Windows Mobile etc.
ASTENIT's partnere tilbyder ikke blot bemanding, men påtager sig ansvaret for projektet

At vælge konsulent er et spørgsmål om tillid. Vi har kendt vore partnere længe og har nære personlige relationer. De har en win-win holdning og har hjulpet mange danske kunder med gode resultater. De er fuldt fortrolige med vestlig forretningskultur. Saxo Bank's IT direktør siger: "Kulturen i St. Petersborg er ikke så forskellig fra den skandinaviske. Vi har haft et løbende samarbejde siden august 2003".

Her er nogle af de forhold, du bør overveje:

1. Geografi
Det er vigtigt at kunne mødes regelmæssigt. Vælg derfor ikke en meget fjern partner.

2. Kulturforskelle
I nogle lande kan man gå fejl af hinanden p.gr.a kulturforskelle. Det er endnu en grund til nearshoring.

3. Faglige kompetencer
Hvis du vil vide, hvor de virkelig dygtige IT folk bor, så se på resultaterne af den årlige ACM konkurrence.

4. Udviklingsprocesser
Bed partneren beskrive sine udviklingsprocesser: iterative, agile (Scrum eller eXtreme programming) etc.

5. Test
Bed partnere beskrive sine testprocesser og metoder.

6. Domænekendskab
Har partneren allerede erfaring med dit domæne? Sundhed, telekom, finansiel sektor eller hvad det måtte være.

7. Projektmodenhed

8. Skalering
Kan partneren skalere? Det kræver et vist minimum antal medarbejdere.

9. Bughåndtering
Hvordan håndterer partneren bugs?

Læs mere om valg af partner