Hvordan kommer man i gang?


1. Indledende møde med ASTENIT
Hold et uforpligtende, indledende møde hvor de bedst egnede ASTENIT partnere udvælges

2. Præsenter opgaven for partneren
Partneren redegør pr. mail for sine kompetencer på området og vedlægger cases for lignende opgaver, han har hjulpet andre kunder med.

3. Besøg evt. partneren
Vi besøger evt. sammen den østeuropæiske partner. Det er kun få timers flyvetur og en oplagt mulighed for at lære hinanden at kende. Der indgås en NDA.

4. Veldefineret pilotprojekt
Hvis du har et veldefineret pilotprojekt, så lad partneren give tilbud på det. Under udførelsen blilver man fortrolig med hinanden.

5. Partneren skriver kravspecifikation
Hvis du ikke har et veldefineret pilotprojekt, så kan ví bestille en udenlandsk specialist til at arbejde hos dig en kortere periode med at formulere opgaven.