Hvordan får man succes

1. Betragt outsourcing som en  investering
I startfasen investerer man tid og management. Afkastet kommer senere.

 

2. Vælg en passende indkøringsmodel
Ofte startes med få folk bl.a. en systemarkitekt. Planlæg hvordan og hvor hurtigt der skal skaleres op.

3. Gør det til en strategisk beslutning
Prioritér kontakten til udviklerne i udlandet. Lad dem føle, at de er en integreret del af din virksomhed. Undlad at skelne mellem "dem og os".

4. Sæt dig ind i kulturen
i det fremmede land og skab et åbent, ærligt og tilllidsvækkende miljø. Det du har brug for er aktive sparring partnere, som siger til, hvis der er noget de ikke forstår, eller processer der ikke er effektive.

 

5. Skab forretningsforståelse
Forretningsforståelsen for dit domæne kan være til stede i et vist omfang, men du må regne med at skulle gøre en indsats selv.

6. Vælg udviklingsmodel
Den udenlandske partner har ofte veletablerede udviklingsmodeller, men er parat til at tilpasse sig. Vælg i fællesskab en egnet model.

7. Tilpas udviklingsmodellen
Aftal hvordan der skal testes og hvordan bugs skal håndteres.

8. Vær til stede
I starten kræves megen synlighed og fysisk tilstedeværelse. Udpeg kontaktpersoner på begge sider. Kontakt, kontakt og atter kontakt er vigtig.

9. Prioritér fastholdelse
Beskyt din investering. Effektiviteten stiger væsentligt med ancienniteten.

10. Etablér Corporate Spirit
Trods mulighed for Skype og video konferencer er det vigtigt at mødes regelmæssigt og skabe socialer relationer.

11. Ros
Fortæl de udenlandske ansatte, at det de laver, har stor betydning for vor virksomhed. Med den fysiske afstand mellem parterne er det ekstra vigtigt, at der gives positivt feedback, som fører til øget arbejdsglæde.