Nearshore softwareudvikling og konsulentarbejde hos Østeuropæiske partnere.

Mere end 2.000 højtkvalificerede udviklere og konsulenter er til rådighed.

Outsourcing
Selv når man indregner rejseomkostninger og  projektledelse, er arbejdslønnen i lavprislande så lav, at der er store økonomiske fordele ved Offshore Outsourcing. Typisk er der tale om ca. halv pris.
Og så kan man i lavprislande finde de højtuddannede og erfarne specialister, som det i de senere år har været så svært at finde i Skandinavien.
På det taktiske plan er der iøvrigt følgende motiver for at indlede outsourcing:

 1. adgang til "world class" serviceydelser
 2. faste omkostninger ændres til variable
 3. lavere variable omkostninger
 4. kapitalbehovet reduceres
 5. risici deles med andre virksomheder
 6. større fleksibilitet
 7. katalysator for forandringsproces

Outsourcing 2.0
På det strategiske plan handler outsourcing om at fokusere på to hovedområder:

 • Kernekompetencer
 • Adgang til ny ekspertise.

Succeskriteriet for outsourcing er netop, at virksomheden kan forbedre sin konkurrenceevne ved at koncentrere sig om sine kernekompetencer og overlade de øvrige opgaver til nært forbundne samarbejdspartnere. Outsourcing ses i et større perspektiv som en strategisk drivkraft for at øge virksomhedens innovation.


Modne udviklere i verdensklasse
Et udviklingsteam som har arbejdet sammen efter fælles udviklingsprocesser og er på modenheds niveau 4 har

 1. syv gange mindre omarbejde
 2. ti gange færre defekter
 3. en produktivitet, som er tre til fire gange større

end et team på modenhedsniveau 1. Timeprisen er interessant, men endnu mere interessant er de totale omkostninger, og de er mindre for modne teams, fordi de kommer hurtigere til det rigtige resultat

 

ASTENIT's partnere tager ansvar
ASTENIT's partnere er ikke blot rekrutteringsbureauer for IT specialister. De er meget mere. De påtager sig ansvaret for projektet d.v.s. for korrekt funktionalitet samt overholdelse af tidsplan og budget. De er kundens aktive sparring partnere og bidrager med dyb indsigt, stor erfaring og idé udvikling.


Agil udvikling
Erfaring med Agil udvikling - Scrum og eXtreme Programming - siden 2003. Dual sourcing og distribueret agil udvikling. Læs mere Videlity, Laerdal, Alstrup

 

 


Nyheder:

Januar 2016: CVS har udviklet et Computer Vision system for et dansk firma, som arbejder med automatisk, industriel kvalitetskontrol.

Januar 2016: Lanit-Tercom og CVS, Computer Vision Systems, har åbnet en afdeling i Bari, Apulia i Syditalien for at kunne betjene sine vesteuropæiske kunder bedre. Der er et godt IT forretningsmiljø takket være nærliggende universiteter med et højt niveau inden for computer science.

Maj 2013: Kvalitetskontrol. CVS har udviklet algoritmer for stereo vision billedsammenligning. De kan bl.a. bruges til kvalitetskontrol i en produktion, idet optagelser sammenlignes med en database af fejlfri produkter.

Marts 2013: Smartfly platform for UAV. CVS har udviklet algoritmer for mønstergenkendelse af foto og videooptagelser fra droner. Systemet kan bruges til at udforske farlige lokationer (stråling, høj temperatur), overvåge gas- og olierørledninger, elektriske højspændingsledninger, vindmøllevinger etc. Læs mere

Juni 2011ScienceSoft lancerer et Security Information and Event Management System (SIEM). Læs mere om SIEM